Põhjamaine viinamarjakasvatus saab üha enam hoogu. Selleks, et jagada teadmisi viinapuudele sobivate tingimuste loomisest, korraldas Eesti Maaülikooli aianduse õppetool koostöös Murimäe Veinikeldriga 31. augustil 2018 suvise viinamarjapäeva projekti LIFE AgriAdapt pilootettevõttes. Kohapeal räägiti kohalikust veinist ja arutleti, kas Eestist võiks saada veinimaa. Infopäeval tutvustati kuidas kliima muutumine võib mõjutada püsikultuuride kasvatamist ning missuguste agrotehniliste võtetega on võimalik leevendada kliimamuutustest tingitud riske viinamarjade kasvatamisel. Samuti vaadati, kuidas kujuneb saagiaasta kandvas istandikus Rõhu aias ning Murimäel näidati, kuidas rajada viinamäge mäe küljele.

  • facebook
  • twitter
  • LinkedIn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA