Dokumendid

Laymani aruanne – LIFE AgriAdapt

Selles aruandes teevad projekti LIFE AgriAdapt partnerid kokkuvõtte projekti arengust selle 4-aastase täitmisperioodi jooksul. Selles tutvustatakse lühidalt põllumajanduse ja kliimamuutustega seotud peamisi väljakutseid, projekti eesmärke, metoodikat ja tööriistu. Lisaks tutvustatakse projekti tulemusi ja üldiseid ettepanekuid jätkusuutlikuks kohanemiseks. Tekstis jagatakse ka erinevaid linke nii  kohanemise veebirakenduse kui ka muude väärtuslike dokumentide kohta.

LIFE AgriAdapt – tulemuste tutvustus (16. märts 2020)

LIFE AgriAdapt projektipartnerid tutvustasid 16. märtsil 2020 oma tulemusi ja soovitusi veebiseminaril pealkirjaga “Põhjaliku reageerimise väljatöötamine kliimamuutustele ELi põllumajandussüsteemides”.

Selles dokumendis näete järgmisi esitlusi (saadaval ainult inglise keeles):

  • LIFE AgriAdapt projekti lühiettekanne
  • 126 Euroopa pilootfarmi haavatavuse hindamise lõplikud tulemused
  • Jätkusuutlikud kliimamuutustega kohanemise üldised ettepanekud erinevatele põllumajandussüsteemidele
  • Põllumajandustootjate kohanemispädevuse suurendamine: põllumajanduse kohanemise koolituspakett ja LIFE AgriAdapti kohanemise veebirakendus (AWA)
  • Peamised kohanemisvaldkonnad

PõLLUMAJANDUS JA KOHANEMINE

LIFE AgriAdapt projekti eesmärk on ülekantavate ja praktiliste tulemuste leidmine ning nende edastamine põllumajandustootjatele ja ekspertidele. Selle paremaks saavutamiseks on koostatud vastavasisuline juhend.
 
Selles dokumendis tutvustavad projekti partnerid kasutatud metoodikat ja töövahendeid, kirjeldavad katsefarme ja nende kohanemispotentsiaali koos kliimaprognoosidega. Lõpuks tutvustatakse mitmete katsetalude juhtumianalüüse ja antakse ülevaade jätkusuutlikest kohanemismeetmetest, mida  ühes või teises talus rakendatakse.”

LIFE Agriadapt, tehniline koosolek Brüsselis (15. Oktoober 2018)

LIFE AgriAdapti projektipartnerid korraldasid 15. oktoobril 2018 tehnilise koosoleku Brüsselis, kus nad esitasid esialgseid projektitulemusi Euroopa tasandil.

Sellel kohtumisel toodi välja ka soovitused, mida põllumajandustootjad võiksid ELi neljas peamises riskipiirkonnas kliima haavatavuse vähendamiseks rakendada. Samuti käsitleti muid küsimusi, nagu kliimamuutustega kohanemise toetamine praeguses ja tulevases ÜPP-s ning kuidas ja millistel tingimustel oleks võimalik kohandamismeetmeid integreerida põllumajanduse poliitiliste otsuste tegemisel ja seadusandluses.

Loe edasi

Üritusel osalesid järgmised organisatsioonid ja institutsioonid: Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Hispaania parlamendiliige, Die Grünen/EFA, Occitanie Europe, Région Occitanie, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation of France, Euroopa Komisjoni EASME, Generalitat Valenciana, Hispaania mahepõllumajanduse ühistu, Hispaania põllumajandus-, kalandus- ja toiduaineteministeeriumi tootmise ja turunduse peadirektoraat, Cia-Agricoltori Italiani ning Eesti põllumajandustootjate ja –ühistute esindaja.

Tehnilised dokumendid

Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspaketi materjalid

Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” sisaldab PowerPointi esitlusi ja neid toetavaid Wordi dokumente. Järgnevatel kuudel ajakohastatakse seda õppepaketti projekti tulemustega, sealhulgas: LIFE-projekti kommunikatsioonimaterjalidega, peamiste viitedokumentidega, mis on seotus Jätkusuutliku Kliimamuutustega Kohanemisega Euroopa Põllumajanduses ja pilootfarmide juhtumiuuringutega (lühikesed videod ja dokumendid). “Põllumajanduse kohanemise koolituspakett” on eelkõige mõeldud erinevatele koolitajatele, aga neid materjale võivad loomulikult kasutada ka kõik teised teemast huvitatud isikud.​

Tehnilised dokumendid

Aruteludokument 2018

Pärast ELi nelja peamise kliimariskipiirkonna esimeste projektitulemuste selgumist ja juhtumiuuringute koostamist on aeg analüüsida teavet ja teha järeldusi.

Selles dokumendis on esitatud teave järgmise kohta: katsetalud ja nende asukoht, viimase 30 aasta kliimavaatlused, ilmastikutingimused ja nende projektsioonid lähitulevikuks ning projektsioonid, mis võimaldavad meil näha ette Euroopa talusid ja hinnatavaid põllumajandusharusid (põllumaa, püsikultuurid ja loomakasvatus) mõjutavaid ebasoodsaid ilmastikutingimusi ning nende intensiivsust ja korrapärasust. See hõlmab ka nimetatud nelja piirkonna SWOT-analüüsi (tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud) ja jätkusuutlike kohanemismeetmete väljatöötamist, püüdes seejuures leida lahendust sellele, kuidas lõimida neid meetmeid poliitikavaldkondadesse ja poliitiliste otsustesse.

Aruteludokument on kättesaadav üksnes inglise keeles.

Tehnilised dokumendid

Lähteolukorra aruanne nelja Euroopa peamise riskipiirkonna kohta

See dokument sisaldab teavet kliimamuutuste kohta ja põllumajandussektori kohta üldiselt ning konkreetsemalt erinevate põllumajandussüsteemide haavatavuse kohta neljas ELi peamises kliimamuutuste riskipiirkonnas.

Lähteolukorra aruande täistekst on saadaval ainult inglise keeles. Erinevad versioonid on koostatud eesti, prantsuse, saksa ja hispaania keeles, neis analüüsitakse iga kliimamuutuste riskipiirkonda eraldi ja need analüüsid sisalduvad ka aruande täistekstis.

English| Grundlagenbericht|Informe de referencia | Etat de lieux | Lähteolukorra aruanne |

 

Tutvustavad materjalid

Üldbrošüür

 

English | Deutsch| Español | Français| Eesti |