Dokumendid

Tehnilised dokumendid

Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspaketi materjalid

Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” sisaldab PowerPointi esitlusi ja neid toetavaid Wordi dokumente. Järgnevatel kuudel ajakohastatakse seda õppepaketti projekti tulemustega, sealhulgas: LIFE-projekti kommunikatsioonimaterjalidega, peamiste viitedokumentidega, mis on seotus Jätkusuutliku Kliimamuutustega Kohanemisega Euroopa Põllumajanduses ja pilootfarmide juhtumiuuringutega (lühikesed videod ja dokumendid). “Põllumajanduse kohanemise koolituspakett” on eelkõige mõeldud erinevatele koolitajatele, aga neid materjale võivad loomulikult kasutada ka kõik teised teemast huvitatud isikud.​

Tehnilised dokumendid

Lähteolukorra aruanne nelja Euroopa peamise riskipiirkonna kohta

See dokument sisaldab teavet kliimamuutuste kohta ja põllumajandussektori kohta üldiselt ning konkreetsemalt erinevate põllumajandussüsteemide haavatavuse kohta neljas ELi peamises kliimamuutuste riskipiirkonnas.

Lähteolukorra aruande täistekst on saadaval ainult inglise keeles. Erinevad versioonid on koostatud eesti, prantsuse, saksa ja hispaania keeles, neis analüüsitakse iga kliimamuutuste riskipiirkonda eraldi ja need analüüsid sisalduvad ka aruande täistekstis.

English| Grundlagenbericht|Informe de referencia | Etat de lieux | Lähteolukorra aruanne |

 

Tutvustavad materjalid

Üldbrošüür

 

English | Deutsch| Español | Français| Eesti |