Bodensee Stiftung (Lake Constance Foundation – Bodeni järve sihtasutus)

Bodeni järve sihtasutus on projektipõhine looduskaitseorganisatsioon. See ühing on töötanud jätkusuutliku majanduse nimel rahvusvahelises Bodeni järve piirkonnas, aga ka mujal juba alates 1994. aastast. Tegevusalad:

  • äri ja bioloogiline mitmekesisus
  • põllumajandus ja kliima
  • taastuvenergia
  • loodus- ja veekaitse

Bodeni järve sihtasutus esindab Bodeni järve ka rahvusvahelises märgalade koostöövõrgustikus Living Lakes. Sihtasutuse asutasid kuus eraõiguslikku keskkonnaorganisatsiooni Austriast, Saksamaalt ja Šveitsist. Bodeni järve keskkonnanõukogu moodustab sihtasutuse juhatus, mis koosneb nende kolme riigi 20 keskkonnakaitseorganisatsioonist.

Eraõigusliku asutusena on Bodeni järve sihtasutusel võimalik tegutseda ning koostööd teha ilma igasuguste poliitiliste ja halduskohustusteta. Sihtasutuse tähelepanu keskpunktis on koostöö väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega, kohalike omavalitsuste ning sidusrühmadega.