Kokkuvõte

Materjal ja metoodika

Ettevalmistusetapp

  • Riiklike/piirkondlike ekspertide abil viimistletud lähteolukorra aruande koostamine ning kolmele põllumajandusharule (taimekasvatus, loomakasvatus ja püsikultuuride viljelus) ja igale ELi kliimariskipiirkonnale meetmekataloogi loomine, mis sisaldab jätkusuutlikke kohanemismeetmeid
  • 120 katsetalu valimine, et katsetada kohanemismeetmeid
  • Ühise otsustusabisüsteemi loomine, et analüüsida talude haavatavust kliimamuutustele
  •  Juhtkomitee loomine kohanemise ja põllumajandussektori spetsialistidest

Arendamise ja katsetamise etapp 120 katsetalus

  • Analüüsitakse katsetalude haavatavust kliima suhtes ning igale talule kavandatakse spetsiaalselt kohaldatud jätkusuutlikud kohanemismeetmed, mis võetakse kasutusele, proovitakse läbi ja uuendatakse kord aastas vastavalt saadud tulemustele.
  • Tulemused võetakse kokku vastavalt nende sobivusele laiemale praktikute ringile, et luua üldisi ettepanekuid kolme põhilise põllumajandusharu (taimekasvatus, loomakasvatus ja püsikultuuride viljelus) jaoks.

 

 Projekti tulemuste levitamise ja suhtluse etapp – ülekantavus

Projekti tulemusi esitletakse ja arutatakse peamiste sihtrühmade ja huvipooltega, eriti poliitikakujundajatega rahvusvahelisel, ELi, riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Peamiste sidusrühmade hulka kuuluvad ka uurimiskeskused, ülikoolid, toiduainetööstused, põllumajandusliidud, standardiorganisatsioonid ja kindlustusettevõtted. Eesmärk on kaasata need jätkusuutlikud kohanemismeetmed poliitikasse, märgistusse ja standarditesse, kindlustustingimustesse jne.

Ettenähtud tegevuste hulka kuuluvad ekspertkohtumised, õpikojad, veebiseminarid ning põllumajanduse kohanemise õppepaketi loomine praegustele ja tulevastele põllumajandustootjatele.