Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool (EMÜ) on Eesti ainus kõrgkool, mille prioriteedid akadeemilises ja teadustegevuses tagavad loodusvarade jätkusuutliku arengu, mis on vajalik nii inimühiskonna olemasoluks kui ka oma pärandi ja elupaiga säilitamiseks. EMÜ teeb rahvusvaheliselt tunnustatud teadusuuringuid ja korraldab arendustegevust, pakub teaduspõhist akadeemilist haridust ning edendab elukestvat õpet. EMÜ on Eesti teadus- ja arenduskeskus, mille tegevusvaldkonnad on põllumajandus, metsandus, loomakasvatus, veterinaarteadus, maaelu ja majandus, toiduteadus, bioloogiline mitmekesisus, looduskaitse, taastuvad loodusvarad ja keskkonnasäästlikud tehnoloogiad. EMÜ on loonud rohelise ülikooli algatuse, mille eesmärk on tagada võimalikult väike ökoloogiline jalajälg ning tervislik töö- ja õpikeskkond, samuti võtta arvesse jätkusuutliku arengu põhimõtteid kõigis oma otsustusprotsessides ja näidata ühiskonnas head eeskuju.

Akadeemiline struktuur koosneb teadus- ja arendusinstituutidest või institutsioonidest, keskustest ning muudest struktuuriüksustest. Praegu toimuvad õppetöö ja uuringud viies instituudis ning ühes kolledžis.

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut vastutab teaduse ja arenduse ning Eesti ülikoolihariduse eest taimekasvatuses ja -bioloogias, aianduses, taimetervises, mullateaduses ja agrokeemias, maastikuökoloogias ja -korralduses, maastikuarhitektuuris, bioloogilises mitmekesisuses ning rakendushüdrobioloogias. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi osakondade ja töörühmade uurimistöö erinevates valdkondades katab pea kogu ahela „talust toidulauale”.

EMÜ teeb head koostööd Eesti Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning eri põllumajandusorganisatsioonide ja -liitudega. Lisaks kuulub EMÜ mitmesse rahvusvahelisse võrgustikku, nagu Association for European Life Science Universities, Nordic Association of Agricultural Scientists jne. EMÜ osaleb aktiivselt Erasmuse üliõpilaste võrgustikus ja NOVA-BOVA programmis, mis ühendab omavahel Skandinaavia (www.nova-university.org) ja Balti (www.bova-university.org) riikide põllumajandusülikoole ja -teaduskondi.