Lähteolukorra aruanne

Käesoleva projekti esimene samm on teha kindlaks hetkeolukord agroklimaatilisest vaatenurgast.

Haavatavus kliimamuutuste suhtes on Euroopas väga erinev ning sõltub ebasoodsa kliimasurve mõjust ja võimest leida kohanemislahendusi. Lähteolukorra aruanne koondab olemasolevaid Euroopa eri põllumajandusharusid puututavaid kliimamõjusid käsitlevaid uurimusi, mis katavad nelja peamist ELi kliimariskipiirkonda ning on parendatud piirkondlike ekspertide kaasabil.

Asjakohased jätkusuutlikud kohanemismeetmed võivad olla kättesaadavad igas põllumajandusharus, kuid nende tõhusus võib tehnilistel, majanduslikel või muudel põhjustel eri kohtades varieeruda. Euroopa ja riikliku kirjanduse kriitiline ülevaade ja vajalikud meetmed on koondatud sellesse aruandesse. Kohanemismeetmed on liigitatud laiematesse kategooriatesse, nagu mullakaitse, vee ja niisutuse tõhusus, ökoloogilise taristu parendamine ning geneetilise mitmekesisuse hoidmine. Iga meetme kvalitatiivsed mõjud on läbi analüüsitud, tagamaks nende sidusus muude Euroopa ja riiklike õigusnormidega.