Fundación Global Nature

Fundación Global Nature (FGN) on 1993. aastast looduskaitsele pühendunud eraõiguslik sihtasutus. Selle töö põhineb tehnilistel teadmistel, eetilisel pühendumusel ja uuenduslikkusel. Alates loomisest 1993. aastal on sihtasutus ühendanud omavahel teooria ja praktika, kombineerides strateegiate ja plaanide väljatöötamise välitöö ja rakenduslike projektidega. Sihtasutus toetab koostöövõrgustike ja ühiste väärtuste loomist kõigile sidusrühmadele kui parimat viisi elupaikade ja liikide kaitseks pikemas perspektiivis.

Sihtasutuse peamine tegevusvaldkond on jätkusuutlikkuse edendamine toidutööstuse sektoris. Selleks tehakse koostööd põllumajandustootjate ja nende liitude, teadlaste, ametiasutuste ja toidutööstusettevõtetega, et toetada hangete jätkusuutlikkust, töötada välja mõõdikuid ning tutvustada parimaid tavasid tootjatele ja poliitikakujundajatele.

.