Poliitikakujundus ja suhtlus

Saadud tulemused avaldatakse ning edastatakse peamistele poliitika, põllumajanduse, keskkonna ja toidutööstuse sidusrühmadele, näiteks põllumajandustootjatele ja nende liitudele, nõustajatele ja spetsialistidele, MTÜdele ning riiklikele haldusorganitele. Projekti üks oluline osa on järelduste edastamine asjakohastele otsusetegijatele ja ametivõimudele riiklikul ja ELi ning rahvusvahelisel tasandil (nt FAO). Ettenähtud tegevuste hulka kuuluvad veel esitlusõpikojad katsetaludes, eksperdiõpikojad, veebiseminarid, projektis osalevaid põllumajandustootjaid kujutavad lühivideod ning põllumajandust ja kliimakohanemist käsitleva käsiraamatu väljatöötamine.

LIFE Agriadapt, tehniline koosolek Brüsselis (15. Oktoober 2018)

LIFE AgriAdapti projektipartnerid korraldasid 15. oktoobril 2018 tehnilise koosoleku Brüsselis, kus nad esitasid esialgseid projektitulemusi Euroopa tasandil.

Sellel kohtumisel toodi välja ka soovitused, mida põllumajandustootjad võiksid ELi neljas peamises riskipiirkonnas kliima haavatavuse vähendamiseks rakendada. Samuti käsitleti muid küsimusi, nagu kliimamuutustega kohanemise toetamine praeguses ja tulevases ÜPP-s ning kuidas ja millistel tingimustel oleks võimalik kohandamismeetmeid integreerida põllumajanduse poliitiliste otsuste tegemisel ja seadusandluses.

Loe edasi

Üritusel osalesid järgmised organisatsioonid ja institutsioonid: Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Hispaania parlamendiliige, Die Grünen/EFA, Occitanie Europe, Région Occitanie, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation of France, Euroopa Komisjoni EASME, Generalitat Valenciana, Hispaania mahepõllumajanduse ühistu, Hispaania põllumajandus-, kalandus- ja toiduaineteministeeriumi tootmise ja turunduse peadirektoraat, Cia-Agricoltori Italiani ning Eesti põllumajandustootjate ja –ühistute esindaja.

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!