Projekti rahastamine

Programm LIFE. LIFE on ELi keskkonna- ja kliimategevuste rahastamise programm. LIFE’i üldeesmärk on aidata ellu viia, ajakohastada ja arendada ELi keskkonna- ja kliimapoliitikat ning seadusloomet, rahastades Euroopa lisandväärtusega projekte.

Prantsusmaa:

France: ADEME, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Agence de l’Eau Seine Normandie, Agence de l’Eau Adour Garonne, Météo France

Saksamaa:

Landratsamt Bodenseekreis, OMIRA, Rentenbank, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Hispaania

Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!