Katsetalud

AgriAdapt teeb kolm aastat koostööd 120 põllumajandustootjaga üle kogu Euroopa, et tundma õppida ja katsetada kohanemissoovituste rakendamist taludes ning toetada põllumajandustootjaid viisil, mis aitab neil kliimamuutuste mõju võimalikult palju leevendada. Projekt keskendub kolmele kõige levinumale ELi põllumajandusharule, milleks on taimekasvatus, loomakasvatus ja püsikultuuride viljelus. Igas neljas peamises ELi kliimariskipiirkonnas valitakse välja katsetalud ja hinnatakse nende kohanemisvõimet. Saadud tulemuste alusel soovitatakse ja arutatakse põllumajandustootjatega individuaalseid ning spetsiifilisi kohanemismeetmeid. Kogu teave lisatakse individuaalsesse tegevuskavasse ehk rakendusplaani, mis sisaldab nii lühi- kui ka pikaajalisi tegevusi kliimamuutustega toimetulekuks. Arengut hinnatakse igal aastal individuaalselt ning otsustusabisüsteemi abil hinnatakse saavutatud arengut kohanemisvõime seisukohast.

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!