Katsetalud

LIFE AgriAdapt tegi kolm aastat koostööd 126 põllumajandustootjaga üle kogu Euroopa, et tundma õppida ja katsetada kohanemissoovituste rakendamist taludes ning toetada põllumajandustootjaid viisil, mis aitab neil kliimamuutuste mõju võimalikult palju leevendada. Projekt keskendus kolmele kõige levinumale ELi põllumajandusharule, milleks on taimekasvatus, loomakasvatus ja püsikultuuride viljelus. Igas neljas peamises ELi kliimariskipiirkonnas valiti välja katsetalud ja hinnati nende kohanemisvõimet. Saadud tulemuste alusel soovitati ja arutati põllumajandustootjatega individuaalseid ning spetsiifilisi kohanemismeetmeid. Kogu teave lisati individuaalsesse tegevuskavasse ehk rakendusplaani, mis sisaldab nii lühi- kui ka pikaajalisi meetmeid kliimamuutustega toimetulekuks. Arengut hinnati igal aastal individuaalselt ning otsustusabisüsteemi abil hinnati saavutatud arengut ka kohanemisvõime seisukohast.