AgriClimateChange

Põllumajandussektor ei ole ainult kliimamuutuste negatiivsete mõjude all kannataja, vaid on ka kasvuhoonegaaside tekkeallikas ja võib mängida keskset rolli kliimamuutuste leevendamisel. ELi 28 liikmesriigis tekitab põllumajandus Eurostati andmetel kasvuhoonegaaside heitkogusest umbes 10% (LULUCF välja arvatud), mis vastab 470,6 miljonile tonnile CO2-le (2012). Üldiselt seostatakse põllumajanduse heitkoguseid loomade seedegaaside, sõnnikumajanduse ja mullaharimisega.

Kliimamuutustega võitlevate põllumajandustavade edendamine on tõhus vahend kliimaolude parendamiseks, looduskaitseks ja sektori elujõulisuse suurendamiseks. LIFE AgriAdapti projekti neljast partnerist kolm osalesid ka eelmises projektis AgriClimateChange. Sellest edukast projektist saadud õppetunnid olid aluseks LIFE AgriAdapti projekti loomisele.

Projekt AgriClimateChange (LIFE+09 ENV/ES/000441) viidi ühel ajal ellu neljas Euroopa riigis (Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias) 2010. aasta septembrist kuni 2013. aasta detsembrini. Selle eesmärk oli määrata kindlaks põllumajandustavad, mis aitavad enim kaasa kliimamuutuste leevendamisele taludes, ja neid toetada. Projekti AgriClimateChange autasustati 2014. aastal LIFE’i keskkonnaprojektide auhinnaga „Parimatest parim“ ja EURid (.eu domeenide registrihaldur) on sellele projektile andnud ELi veebiauhinna.

Partnerid: Bodensee Stiftung (Lake Constance Foundation – Bodeni järve sihtasutus), Comunità Montana- Associazione dei Comuni Trasimeno – Medio Tevere, Fundación Global Nature, Región de Murcia, SOLAGRO.

Partnerid

ACCTool

Partnerite kogemuse põhjal loodi tarkvara tööriist ACCT ehk AgriClimateChange Tool (agroklimaatilise muutuse tööriist). See hindab energiatarbimist, kasvuhoonegaaside heitkogust ja süsiniku ladustamist talus.

Katsetalud

Tarkvara abil uuriti läbi 149 talu. Hindamisprotsessikäigus saadud tulemuste alusel koostati tegevuskavad, mida rakendati kolme aasta jooksul 128 talus. Need tegevuskavad olid koostatud iga talu jaoks eraldi ja nende kasutusele võtmine oli vabatahtlik. Kasvuhoonegaaside heitkogus ja energiatarbimine vähenesid taludes keskmiselt 10–40%.

Suhtlus ja ülekantavus

Kvantitatiivsed tulemused ja põllumajandustootjatega veedetud aja jooksul saadud praktilised kogemused vormistati ülemaailmseteks tootmistasandil rakendatavateks leevendusettepanekuteks ning esitati mitmele Euroopa, riiklikule ja piirkondlikule ametiasutusele. Suhtlusesse ja teavitustegevusse kaasati peamised sidusrühmad (põllumajandustootjad ja nende liidud, kutseühingud ja tarbijad) . Euroopa Parlamendis kanti ette  eraldi välja töötatud aruanne ELi põllumajanduse tekitatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise meetmed talu tasemel“.

DOCUMENTS

Report “Measures at farm level to reduce greenhouse gas emissions from EU agriculture”

The results of the AgriClimateChange project were included in a study elaborated for and presented at the European Parliament (Committee on Agriculture and Rural Development). The aim of this study is to provide a comprehensive analysis of the impact of mitigation options at farm level, in order to provide decision-makers with recommendations and policy-relevant advice, particularly within the framework of the new CAP reform.

 Only available in English

Manual “Climate friendly agriculture. Evaluations and improvements for energy and greenhouse gas emissions at the farm level in the European Union”

This manual provides information on the common tool created in the project and the results from the diagnosis per farming systems. The second part of the manual is dedicated to providing case studies related to crop systems, dairy systems and arboriculture and viticulture systems.

 Deutsch |   English |  Español |  Français |  Italiano

Layman report

Summary of the activities and results of the AgriClimateChange project

Deutsh |   English |  Español  Français |  Italiano

 

Dissemination material

Brochure for farmers

 Deutsch Español |  Français |  Italiano

General brochure

Deutsh |   English |  Español  Français | Italiano

 

 

 

Brochure for consumers

Deutsh |   English |  Español  Français |  Italiano

 

 

Presentation of the AgriClimateChange project at the Best LIFE project 2014 Awards Ceremony

Presentation at the European Parliament on 21/01/2014.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Quantifying Climate Action on European Farms

AgriClimateChange Project – Description (ENG)

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Agriclimatechange

AgriClimateChange: Full Video. English

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.