Solagro

Solagro eesmärgiks on tagada uuenduslik asjatundlikkus, et teenindada üleminekuprotsesse energeetika, agroökoloogia ja toidu valdkondades.

Solagro pakub ainulaadset käsitlust, kus rakenduste toetamine (õpingud ja projekti isevastutuse abi), ootused, koolitus, teadus ja arendus täiendavad ning rikastavad üksteist.

Solagro tegevuse tasemete mitmekesisus, alates üksikute projektide läbiviimisest ja lõpetades osalemisega Euroopa avaliku õiguse kujundamisel, võimaldab neil oma koostööpartneritele pakutavas konsultatsioonis ühendada läheduse ja vaatenurga.

Solagro sündis 1981. aastal Toulouse’is põllumajandustootjate, teadlaste ja spetsialistide soovist soodustada keskkonna, energeetika, põllumajanduse ja metsanduse  valdkondades selliste tavade ja tegevuste esilekerkimist ning arengut, mis aitavad loodusvarasid säästlikult, solidaarselt ja pikka aega hallata. Selle avangardistliku kontseptsiooni tugevus, täiendatuna  organisatsiooni kogu  tegevusaja jooksul ette tulnud vaatenurkade vastastikustest mõjudest , moodustab aluse põhjalikele eriteadmistele, milles jätkub pidev evolutsioon.

Aastast 2009 on Solagro endale valinud ühistulise äriettevõtte staatuse, väljendades positsiooni kahe põhisuuna vahel, milleks on pühendumus eetikale ja majanduslik autonoomia.