Vabandame, see kanne on saadaval ainult %LANG : ja %.

Jätkusuutlik kohanemine

Sündmus

Sellel LIFE-platvormi kohtumisel käsitletakse EL-i Vahemere piirkonna põllumajanduse ja metsanduse kliimamuutustega kohanemise teemasid. LIFE-projektide, valitsuste, EL-i institutsioonide, kohalike omavalitsuste, kodanikuühenduste ja erasektori esindajad arutlevad nende meetmete üle, mis võiksid tugevdada vastupanuvõimet kliimamuutustele taludes ja metsades terves selles piirkonnas, mis on globaalse soojenemise suhtes eriti haavatav. Ürituse korraldaja on Fundación Global Nature, projektiga LIFE AgriAdapt seotud toetusesaaja. Seda üritust korraldatakse koostöös Euroopa Komisjoni Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti (EASME) ning kliimameetmete peadirektoraadiga.

Platvormi kohtumise programm sisaldab plokke kliimamuutuste mõjust Vahemere piirkonna põllumajandusele ja metsandusele, sellega seotud kohanemispoliitikatest ja headest praktikatest. Arutlusele tulevad teemad on ka kliimateenused, teadmiste jagamine ja huvirühmade kaasamine kõigis neis sektorites. Ettekannete järel osalevad delegaadid sihitud töögruppide ajurünnakutes. Nii antakse projekti rakendamisest saadud teadmiste põhjal tagasisidet poliitikate kujundamiseks. Platvormi kohtumise teisel päeval külastavad osalejad LIFE-projekti kas Sorias või Segovias. Nad saavad ise kogeda, kuidas Hispaania talud ja metsad kliimamuutustele reageerivad.

Platvormi kohtumise tulemused tehakse kättesaadavaks internetis. Lisateavet on sündmuse eel võimalik saada siit või võttes ühendust Vanessa Sánchez Ortegaga organisatsioonist Fundación Global Nature.