Ühine otsustusabisüsteem

Projekti jaoks luuakse spetsiifiline ühine otsustusabisüsteem, mis koosneb kolmest osast:

  • Küsimustik põllumajandustootja põhikultuuride kohta – agronoomiliste (külvikorrad, tootmistehnoloogiad, loomakasvatus) ja majanduslike andmete kogumiseks.
  • Igale agroklimaatilisele piirkonnale ja iga asjakohase põllumajandusharu kohta määratakse agroklimaatilised maatriksid.
  • Esialgne kohanemismeetmete kataloog, kuna otsustusabisüsteemi eesmärk ei ole mitte ainult hinnata katsetalude haavatavust, vaid aidata põllumajandustootjatel parandada nende toimetulekut.

Otsustusabisüsteemi eesmärk on hinnata talude haavatavust kliimamuutuste suhtes. See sisaldab seoste leidmist kliimatingimuste ja agronoomiliste näitajate vahel mingi kindla kultuuri või loomaliigi kohta (saagikus, taimehaigused jne). Seda kasutatakse selleks, et soovitada nelja peamise ELi agroklimaatilise piirkonna jaoks sobivaid kohanemismeetmeid. Katsetalude võrgustikult saadud kogemuste põhjal luuakse projekti lõpus otsustusabisüsteemist spetsiifiline lihtsustatud versioon projekti kodulehele.