Kuidas saab põllumajandus jätkusuutlikult kohaneda? See oli Bodeni järve sihtasutuse poolt 18. – 19. novembril 2019 Stuttgardis korraldatud konverentsi peateema. Konverents toimus ELi projekti LIFE AgriAdapt raames. Enam kui 70 eksperti mitmest Saksamaa piirkonnast, Šveitsist ja Prantsusmaalt arutasid põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise lühi- ja pikaajalisi meetmeid. Baden-Württembergi maaelu- ja tarbijakaitseminister Peter Hauk (MdL) avas konverentsi ja rõhutas jätkusuutliku kohanemise olulisust. Kahepäevase ürituse peateemadeks olid ka põllumajanduse jätkusuutlikkuse ja mullaviljakuse parandamine. Terve muld on hästi kohaneva talu alustala. Teemade käsitlemisel keskenduti vähese mõjuga mullaharimisele, mitmekülgsetele külvikordadele ja orgaanilise aine suurendamisele. Arutati ka selliseid meetmeid nagu niisutamine ja sortide / liikide valik. Loomakasvatuse valdkonnas olid teemadeks rohumaade majandamine, lehmade eluea toodang ja kliimamuutuste tõttu sagenenud kuumastress sigadel. Kõikide käsitletud valdkondade puhul täiendati teaduslikke ettekandeid ka huvitavate praktikute (projekti pilootfarmidest) aruannetega. Šveitsi esindaja FIBLst võttis päeva kokku lühikese ülevaatega säästva põllumajanduse vajalikkusest. Esimese päeva lõpus tähistati koos ka Bodeni järve sihtasutuse 25. aastapäeva ja nauditi klaasike Bodeni järve piirkonnast pärit puuvilja Proseccot.