2018. aasta 22. juunil korraldas Lake Constance Foundation esimese töötoa Saksamaal Bodensee kreisi piimafarmis. See on üks 30st katsefarmist Saksamaal Baden-Württembergi liidumaal. Need farmid osalevad LIFE-programmi projektis LIFE AgriAdapt. Töötoast võtsid osa talunikud, põllumajandusametite esindajad, konsultandid, põllumajanduskoolid ja üks meierei.

Töötoa käigus tutvustati kliimamuutusi Baden-Württembergis ja selle regioonis. Kasutades näitena riskianalüüsi selle katsefarmi kohta, kus töötuba toimus, tutvustati põllukultuuride, kariloomade ja terve talu haavatavust. Selle riskianalüüsi aluseks oli viimase aja meteoroloogilistel andmetel ja nende tulevikuprognoosidel põhinev mudel, samuti põllukultuuride suurema tundlikkusega faasid. Külalisesineja, hr Wurth ettevõttest LAZBW Aulendorf jagas osalejatele infot selle kohta, kuidas ristikut säästliku kohanemismeetmena edukalt piimafarmi viljavahetusse integreerida.