25. veebruaril 2019. aastal toimus Ravensburgi kreisis Amtzellis iga-aastane piimatootjate sümpoosion. Sel aastal oli sümpoosioni teema järgmine: „Piimakarjakasvatus kliimamuutuste ajastul“. Bodeni järve sihtasutus (Lake Constance Foundation) tegi sel teemal ettekande, milles käsitleti põllumajanduse jätkusuutlikku kohanemist kliimamuutustega. Ettekande käigus tutvustati kliimamuutustes esinevaid suundumusi ja mõju, mida need põllumajandusele ja eelkõige piimakarjakasvatusele avaldavad. Peale selle räägiti projektist ja selle esimestest tulemustest.

Järgmised välisettekanded esitas Aulendorfis asuv keskus LAZBW ning nende käigus tutvustati rohumaaga seotud võimalusi, pidades silmas põudade sagenemist. LfL, Institut für Landtechnik Grub (põllumajandustehnika instituut Grubis) kõneles tehnilistest võimalustest, mille abil saaks lautades kuumust vähendada. Lõpuks tutvustas üks põllumajandustootja oma talu, kus on kasvatatud umbkaudu 670 piimalehma ja mille piimatoodang on kuni 12 000 kg, mis ei vähenenud märkimisväärselt ka 2018. aasta kuumal suvel.