Mullastruktuuri parandamine on üks olulisemaid kohanemismeetmeid säilitamaks saakide stabiilne tase kliimamuutuste tingimustes. Just see oli teemaks EL‘i LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt töötoas, mis toimus ühes projektis osalevas piloottalus, Alexander Kerni talus Brettenis. Carolina Wackerhagen organisatsioonist Lake Constance Foundation tutvustas käimasolevat projekti, kliimamuutuste-alaseid arenguid ja tulemuseks saadud säästliku kohanemise meetmeid mitmete osalejate juurest. Lisaks pidas Rolf Kern Karlsruhe põllumajandusametist loengu mullastruktuuri arendamist puudutavatest kohanemismeetmetest. Eesmärk peab olema mulla struktuuri parandamine vähenenud maaharimise teel ning optimaalsete lämmastikku siduvate kultuuride kasvatamine nii, et muld oleks kaetud, eelistatult aastaringselt. Nende meetmete rakendamine võib suurendada mulla imavust ja vee kinnihoidmisvõimet, tänu millele suudavad põllukultuurid paremini taluda suvist põuda ja kuumastressi. Taimekasvataja rääkis muljetavaldava loo oma kogemustest kliimamuutustega ja andis ülevaate järeldustest, mis ta oli teinud.

Selles veenduti ka põldudel, kui mulla veeimamisvõimet analüüsiti kohtades, kus eelnevalt oli rakendatud erinevaid maaharimisvõtteid. Parimad tulemused saadi põllult, kus kasvasid erinevad vahekultuurid ja mis oli eelnevalt saanud komposti.