AgriAdapt on Euroopa projekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu programmist LIFE.

Käesoleva projektiga näidatakse, kuidas jätkusuutlikud kohanemismeetmed võivad parandada loomakasvatuse ning põllu- ja püsikultuuride kasvatamisega tegelevate tootjate toimetulekut kliimamuutustega. Lisaks uuritakse rakendatavate kohanemismeetmete muid positiivseid keskkonnamõjusid. Selleks, et saavutada praktikute jaoks vastuvõetavad tulemused (ülekantavus), töötavad partnerid oma tegevuskavad välja tihedas koostöös põllumajandustootjate, ekspertide, haldusasutuste, põllumajanduskoolide ja eraettevõtetega.

Projekti elluviimine on korraldatud vastavalt neljas peamises ELi kliimariskipiirkonnas: Lõuna-, Lääne-, Kesk- ja Põhja-Euroopas.

Kuidas aitavad projekti AgriAdapt uurimistulemused ja järeldused põllumajandustootjaid rasketes olukordades?

See on küsimus, mida käsitleb Solagro töötaja Nicolas Métayer 12. detsembril Prantsusmaal Montpellier’s. Põllumajandustootjate raskete olukordade piirkondliku vaatluskeskuse (ORDA-LR) korraldatud seminaril kirjeldab ta, kuidas meie projekti järeldused...

Maaülikooli konverentsil rõhutati kliimakohanemise tähtsust taimekasvatuses.

Tänavune taimekaitsepäev 19. Oktoobril 2017 oli osalejate soovile vastu tulles korraldatud konverentsina „Keskkonnasõbraliku tera- ja kaunvilja kasvatuse probleemid“. Ette kanti teemasid laiast ringist, alates tera- ja kaunviljakasvatuse praktilisest...

Bodeni järve sihtasutus (Lake Constance Foundation) esitles projekti LIFE AgriAdapt metoodikat Freisingis

11. oktoobril esitles Bodeni järve sihtasutus projekti LIFE AgriAdapt ja selle metoodikat sümpoosionil „Kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamine ja kliimamuutuste leevendamine põllumajanduses“. Sümpoosion toimus Baieris Freisingis ja sellel osalesid kliimamuutuste...

Põllumajandus-, kalandus-, toidu- ja keskkonnaministeerium toetab projekti LIFE AgriAdapt bioloogilise mitmekesisuse sihtasutuse (Biodiversity Foundation) kaudu

Fundación Global Nature oli üks 68st Hispaania põllumajandus-, kalandus-, toidu- ja keskkonnaministeeriumi bioloogilise mitmekesisuse sihtasutuse toetatava kliimamuutustega kohanemise projektikonkursi toetusesaajast. See abimeede on osa projekti LIFE AgriAdapt...

Kliimamuutused: milline on meie metsade ja põllumajanduse seis tulevikus?

28 novembril korraldab Météo et Climat Pariisis oma iga-aastase teaduspäeva, mille keskmes on järgmine teema: “Kliimamuutused: milline on meie metsade ja põllumajanduse seis tulevikus?“. Teaduspäeval osalevad eelduste kohaselt asjatundjad põllumajandus-,...

Jätkusuutlik kohanemine

Partnerid

Kokkuvõte

Eesmärgid

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

* Nõutav