Layman Report

Projekti käigus saadud tulemuste kokkuvõte

Layman Report

Projekti käigus saadud tulemuste kokkuvõte

Layman Report

Projekti käigus saadud tulemuste kokkuvõte

Layman Report

Projekti käigus saadud tulemuste kokkuvõte

LIFE AgriAdapt

Projekt keskendub kohanemismeetmetele, mis säilitavad või parandavad põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet, käsitlevad muid keskkonnaprobleeme ja suurendavad põllumajandusettevõtete vastupidavust kliimamuutustele.

Projekt LIFE AgriAdapt tegevused viidi läbi 2020. aasta aprilli lõpuks. Projekti tulemused on heaks tõestuseks, et jätkusuutlike kohanemismeetmete rakendamise kaudu muutuvad ELi kõige olulisemad põllumajandussüsteemid (loomakasvatus, põllu- ja püsikultuuride kasvatamine) vastupidavamaks kliimamuutustele ja lisaks on sellel ka positiivne ristmõju keskkonnale.

Projekti käigus saadud tulemuste kokkuvõte, mis on koostatud ELi nelja peamise kliimariski piirkonna kohta: Lõuna-Euroopa, Lääne-Euroopa, Kesk-Euroopa ja Põhja-Euroopa, on kättesaadav Laymani aruandes“.

“Eesti Maaülikooli ülikoolisisese koostööprojekti auhind”

Life AgriAdapt projekti Eesti töörühmale omistati "Eesti Maaülikooli ülikoolisisese koostööprojekti auhind". See antakse Eesti Maaülikoolis igal aastal projektile, mis teeb väga head koostööd ülikooli erinevate üksuste vahel. Auhinna andis üle ülikooli teadusprorektor...

LIFE AgriAdapt presents results at EU webinar on 6 October 2020

Vabandame, see kanne on saadaval ainult %LANG : ja %.Our LIFE AgriAdapt project is one of six projects that will be presented at the EU webinar "Climate Neutral Food and Wood: Presentation of good examples from agriculture, forestry, the food sector and the...

AgriAdapt Webtool (AWA) available on the “German Climate Preparedness Portal”

Vabandame, see kanne on saadaval ainult %LANG : ja %.The AgriAdapt Webtool for Adaptation (AWA) has been included in the German Climate Preparedness Portal as a tool for adaptation: link to the AWA on the portal. The German Climate Preparedness Portal of the German...

LIFE AgriAdapt: projekti lõpu veebiseminar Prantsusmaal

23. aprillil 2020 toimunud veebiseminaril tutvustasid Solagro agronoomid Nicolas Métayer ja Sylvain Doublet projekti LIFE AgriAdapt lõpptulemusi ja meetodit, mille abil kirjeldada talude kliimahaavatavust Euroopas. Sellel üritusel osales umbes 800 inimest, kes...

Webinar for the Webtool

Vabandame, see kanne on saadaval ainult %LANG : ja %.On 29th of April 2020, two days before the end of the almost four-year EU LIFE project LIFE AgriAdapt, the Lake Constance Foundation organised a webinar to present the web tool developed in the project to a broad...

Jätkusuutlik kohanemine

Partnerid

Kokkuvõte

Eesmärgid