AgriAdapt on Euroopa projekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu programmist LIFE.

Käesoleva projektiga näidatakse, kuidas jätkusuutlikud kohanemismeetmed võivad parandada loomakasvatuse ning põllu- ja püsikultuuride kasvatamisega tegelevate tootjate toimetulekut kliimamuutustega. Lisaks uuritakse rakendatavate kohanemismeetmete muid positiivseid keskkonnamõjusid. Selleks, et saavutada praktikute jaoks vastuvõetavad tulemused (ülekantavus), töötavad partnerid oma tegevuskavad välja tihedas koostöös põllumajandustootjate, ekspertide, haldusasutuste, põllumajanduskoolide ja eraettevõtetega.

Projekti elluviimine on korraldatud vastavalt neljas peamises ELi kliimariskipiirkonnas: Lõuna-, Lääne-, Kesk- ja Põhja-Euroopas.

Kliimamuutuste mõjud ja nendega kohanemine Somme piirkonnas

CERFRANCE Picardie Nord de Seine (raamatupidamiskeskus) korraldas 27. ja 28. novembril 2019 oma  liikmetele ja partneritele nn "majandusliku rendez-vous". See koosnes kokku 4st poolepäevasest sessioonist Somme osakondades, kus tutvustati "Somme talu"...

Rahvusvaheline ekspertide konverents – kliimamuutustega kaasnevad väljakutsed

Kuidas saab põllumajandus jätkusuutlikult kohaneda? See oli Bodeni järve sihtasutuse poolt 18. – 19. novembril 2019 Stuttgardis korraldatud konverentsi peateema. Konverents toimus ELi projekti LIFE AgriAdapt raames. Enam kui 70 eksperti mitmest Saksamaa...

Kliimamuutustega kohanemise projekt LIFE AgriAdapt peab oma lõppkonverentsi Madriidis

Projekti LIFE AgriAdapt lõppkonverents toimub 21. jaanuaril 2020 ja see hõlmab põllumajandussektori jätkusuutlikku kohanemist kliimamuutustega Euroopa lõunaosas asuvas kliimariski piirkonnas. See on piirkond, mis on määratletud kui üks kõige haavatavamaid...

Teaduslik–praktiline konverents „Põllumajandus muutuvas kliimas”

Eesti Maaülikool korraldab 27. novembril 2019. a Eesti Maaülikooli peahoone aulas konverentsi „Põllumajandus muutuvas kliimas“. Konverentsil keskendutakse kliimamuutustega seotud väljakutsetele Põhja- ja Baltimaade põllumajandussektoris ning arutletakse...

INVITATION: The challenge of climate change – How can agriculture adapt sustainably?

INVITATION: The challenge of climate change - How can agriculture adapt sustainably? International symposium for Central and Eastern Europe Climate change is one of the world's most important challenges of our time, which agriculture also has to face. On the one...

Jätkusuutlik kohanemine

Partnerid

Kokkuvõte

Eesmärgid

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

* näitab nõutud

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!