AgriAdapt on Euroopa projekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu programmist LIFE.

Käesoleva projektiga näidatakse, kuidas jätkusuutlikud kohanemismeetmed võivad parandada loomakasvatuse ning põllu- ja püsikultuuride kasvatamisega tegelevate tootjate toimetulekut kliimamuutustega. Lisaks uuritakse rakendatavate kohanemismeetmete muid positiivseid keskkonnamõjusid. Selleks, et saavutada praktikute jaoks vastuvõetavad tulemused (ülekantavus), töötavad partnerid oma tegevuskavad välja tihedas koostöös põllumajandustootjate, ekspertide, haldusasutuste, põllumajanduskoolide ja eraettevõtetega.

Projekti elluviimine on korraldatud vastavalt neljas peamises ELi kliimariskipiirkonnas: Lõuna-, Lääne-, Kesk- ja Põhja-Euroopas.

LIFE-programmi AgriAdapt tutvustati FAO kliimamuutuste uuringugrupis

Kaks projekti partnerit, Solagro ja Lake Constance Foundation, tutvustasid ühiselt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) kliimamuutuste uurimisgrupi tunniajase internetiseminari (LIFE AgriAdapt – evaluate and reduce the vulnerability of European farms to...

LIFE AgriAdapt osales 4. ECCA konverentsil Lissabonis

4. Euroopa kliimamuutustega kohanemise konverents (ECCA), mis korraldati 2019. aastal esimest korda Lõuna-Euroopas, arendas edasi varasematel konverentsidel (2013. aastal Hamburgis, 2015. aastal Kopenhaagenis ja 2017. aastal Glasgow's) räägitut ning tõi kokku...

LIFE AgriAdapt tutvustas konverentsil „Ühise põllumajanduspoliitika roheline arhitektuur pärast aastat 2020. Öko-plaanide edasiarendused” kliimamuutustega säästliku kohanemise üldisi soovitusi ja meetmeid

Sellel konverentsil käsitleti süvitsi EL-i ühise põllumajanduspoliitika tulevast rohelist ülesehitust pärast aastat 2020. Konverentsi korraldas Hispaania põllumajanduse-, kalanduse ja toiduministeerium ning see toimus 29.–31. mail 2019 Badajozis Zafras. Seal osales...

LIFE AgriAdapt osales konverentsil Agroforum Mare Balticum

24.–25. aprillil 2019 toimus Tartus rahvusvaheline konverents Agroforum Mare Balticum, mille eesmärk oli kajastada agroökoloogia kontseptsiooni erinevatest vaatenurkadest. Agroforum on hea platvorm poliitikakujundajate, teadlaste ja ettevõtjate kolmepoolsete arutelude...

AgriAdapt osaleb Nantese toiduainete foorumil 26. septembril 2019

Nantese toiduainete foorumi (Prantsusmaa) eesmärk on parema kvaliteediga toidu kättesaadavaks tegemine kõigile, tuginedes seejuures olemasolevatele algatustele. Prantsusmaa energiasäästu agentuuri (ADEME) eestvedamisel juba kolmandat korda toimuval foorumil arutatakse...

Jätkusuutlik kohanemine

Partnerid

Kokkuvõte

Eesmärgid

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

* näitab nõutud

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!