Nende meetmete täpsem määratlemine, mida oleks võimalik rakendada, et viinamäed kliimamuutusega kaasnevate ohtudega kohaneks, võttes arvesse ka konkreetset piirkonda, kus viinamägi asub, oli peamine teema, mille üle arutati üritusel VinoDiversidad, mis toimus 14. märtsil Albacete kultuurikeskuses La Asunción. Üritusel olid kohal olulised tegijad viinamarjakasvatuse sektorist, teiste seas Jordi Domingo organisatsioonist Fundación Global Nature (FGN). „Mulla eest hoolitsemine ja mulla orgaanilise aine sisalduse parandamine on ülitähtis meede võitluses veepuuduse ja äärmuslike temperatuuridega. Need on kaks peamist tagajärge, mille kliimamuutus meile toob,” ütles Domingo. Ta on lisaks juhtinud tähelepanu sellele, et toode, mida me 30 aasta pärast viinamägedelt saame, võib olla teistsugune kui see, mida saame sealt praegu. Sellepärast on vaja kohaneda, kuid selle kohanemisprotsessi käigus on mõistlikum teha panus kvaliteedile, mitte kvantiteedile. See võimaldaks toodetel eristuda turgudel, millel konkurents üha tihedamaks muutub. „Kliimamuutus hakkab mõjutama nii kvantiteeti kui ka meie veinide kvaliteeti. Peale viinamägedel rakendatavate meetmete tuleb rakendada ka teisi mehhanisme. Näiteks tuleb tarbijatele tutvustada uusi veinistiile ja õpetada neid väärtustama meie veinisorte,” toonitas ta.

Niisiis on mõtted keerelnud selle ümber, kui tähtis on säilitada viinamägede bioloogiline mitmekesisus ja seda soodustada. Just see on kliimamuutusega kohanemise puhul kõige olulisem. Muude teemade seas arutleti ka viinapuude rohelise pookimise, mulla taimedega kaetuse, loomakasvatusest ja toiduainetööstusest pärit orgaaniliste materjalide kasutamise ning säästliku veekasutuse olulisuse üle. Arutelud olid pikad ja mitmetahulised. Mõnes punktis jõuti siiski ka üksmeelele. Näiteks peeti vajalikuks astuda eesmärgi suunas samme, rakendada uuendusi ja lõhkuda praegused tootmismudelid. Sealjuures on tähtis teadmised paremini teadlastelt põlluharijate kogukonnale üle kanda.

Arutleti ka selle üle, et kuigi suuremahuline tootmine on ressurss, mis praegu toob olulist tulu veinimõisatele ja -ühistutele, tuleks selles tööstusharus panustada pigem veinide eristumisele. Tegelikult on see suundumus, mida dikteerib turg ise ja mis koos kliimamuutusega võimendub. Kohtumisel jõuti järeldusele, et sellel teel on vaja muuta põlluharimist, kuid samuti on vältimatult tarvis protsesside korralduslikule poolele ja turustamisele abi osutada.