1. aasta 22. oktoobril toimus Madridis infotund põllumajanduskindlustuse pakkujatele. Infotunni teema oli kliimamuutustega kohanemise säästlikud meetmed.

Selles infotunnis jagati teavet põllumajandussektori tegevuskavade, meetmete ja ressursside ning põllumajanduskindlustuse pakkujate kohta Hispaanias. Käsitleti kliimamuutuste mõju ja tagajärgi Vahemere piirkonnas. Tutvustati LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt, selle projekti metoodikat ja konkreetse põllukultuuri või talu haavatavuse hindamise tööriistu.

Pärast projekti üldvisiooni tutvustamist räägiti katsetalude põhjal konkreetsetest näidetest. Neis näidetes oli hinnatud talu haavatavust kliimamuutuste suhtes ja pakutud välja kohanemismeetmed. Näited hõlmasid teravilju, õlikultuure, söödakultuure ja kaunvilju. Räägiti ka Vahemere piirkonna põllumajandussektori tugevustest, nõrkustest, võimalustest ja ohtudest.

Oluline on seegi, et aega jäi küsimustele vastata ning arutleda haavatavuse hindamise ja LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt raames väljapakutud kohanemismeetmete üle.

Infotunnist võtsid osa järgmised põllumajanduskindlustusega tegelevad firmad: Unespa, Caja De Seguros Reunidos – Compañía De Seguros y Reaseguros S.A., Mapfre España – Compañía De Seguros y Reaseguros S.A., Grupo Allianz, RGA Seguros Generales Rural S.A. De Seguros y Reaseguros S.A., Agroseguros, Grupo Generali, Pelayo – Mutua De Seguros y Reaseguros APF, Metlife Europe Insurance D.A.C. Sucursal en España, Plus Ultra – Consorcio De Compensación De Seguros OECC ja Consorcio De Compensación De Seguros.