Selle aasta 11. aprillil kogunesid Châlonsi kooli Champagne’is Grand Esti piirkonda kuuluvate põllumajanduskoolide juhid. See oli võimalus vahetada mõtteid kliimaga kohanemise teemade üle Marne’i departemangu kirdeosas asuva Somme-Vesle’i näitel. Solagro on Euroopa LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt käigus viinud alates 2017. aastast läbi haavatavuse hindamist kliimamuutuse suhtes ja katsetab selle lähenemisega mastaapsemalt võrgustikus, mis koosneb 120 talust neljas Euroopa riigis.

Kohtadel on registreeritud mitmesuguseid kliimahäiringuid: suundumus on iga-aastaste hallapäevade arvu vähenemisele, kuivaperioodide sagenemisele ja pikenemisele, kuumalainetele, mille ulatus on üllatav, ja väga tugevatele sademetele koos vähese päikesekiirgusega, nagu oli 2016. aasta juunis, mille tagajärjel olid taludes mitme kümnendi kõige kehvemad saagid. Eriti ulatuslikult vähenesid saagid Champagne’i piirkonnas (pehme nisu –50%, hernes –60%).

Somme-Vesle’i talu tegevjuht selgitab, et juba rakendatud kohanemismeetmed on aidanud saavutada parema vastupanuvõime: selles talus on 240 hektarit mulda paranenud veesidumisvõimega, mis vähendab veenappuse mõju. Rotatsiooni tehakse seitsme kultuuriga (pehme nisu, peet, lutsern, oder, raps, valgurikas hernes, siidpööris), mis aitab maandada kliimariske, jaotades tundlikkuse etapid kogu külviperioodi peale. Suurt tähelepanu pööratakse põhikultuuri sortidele (vastupidavus külmale, haigustele) ja nende mitmekesisusele (ühe sordi kasvuala piiramine), mille eesmärk on mitmesuguste kliimariskide lisamaandamine.

Lõpuks on võimalik ette näha ka kohanemismeetmeid keskpika perspektiivi jaoks: valida kultuure uute kriteeriumide, näiteks närbumise järgi, mille intensiivsus lähitulevikus kasvab; kasvatada ühe põllu peal mitut kultuuri; näha ette uue põhikultuuri kasutuselevõttu herne asemele, mida õitsemisajal esinevad kõrged õhutemperatuurid võivad mõjutada regulaarselt ja väga tugevalt.