Fundación Global Nature (FGN) osales 5. aprillil 2018 LIFE-SHARA (Fondazion Biodiversidad, FB, Hispaania Kliimamuutuste Büroo OECC, CENEAM-OAPN, SG Rohttaimede Kultuurid, Põllumajandus- ja Kalandusministeeriumi tööstus- ja oliiviõli ning toiduainete ja keskkonna üksus) poolt korraldatud Kliimamuutustega Kohanemise Riikliku Kava Seminaril (PNACC), kus FGN tutvustas LIFE AgriAdapt projekti esimesi tulemusi põllukultuuride kliimamuutuste haavatavuse kohta Vahemere piirkonnas.

Pärast tulemuste tutvustamist korraldati poole päeva pikkune tööseminar ühes LIFE AgriAdapti põllukultuuride kasvatamisega tegelevas pilootfarmis, mis asub Segovias, Melque de Cercos. Farmi omanik ja FGNi esindaja selgitasid kohapeal millised on peamised kliimamuutuste mõjud ja haavatavus põllukultuuridele ning tegid ettepanekud võimalike kohanemismeetmete kasutusele võtmiseks.

PNACC selle valdkonna seminari eesmärgiks oli saada ülevaade põllukultuuride praegusest olukorrast seoses kliimamuutustega ja edendada asjaomaste sidusrühmade koostööd. Kohtumisel osales üle 50 esindaja erinevatest riigi- ja teadus-arendusasutustest, ülikoolidest, valitsusvälistest organisatsioonidest, ühistutest ja põllumajandusliitudest. Koosoleku esimesel päeval 4. aprillil, osales FGN aktiivselt töörühmas, mille eesmärgiks oli kindlaks määrata põllukultuuride kasvatamisega seotud prioriteedid tulevase ÜPP jaoks. Kohanemismeetmete, näitajate(indikaatorite) ja võimalike kulude kindlaks määramisel kasutati palju ka LIFE AgriAdapt projekti raames omandatud teadmisi.