“Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” integreerib lihtsat, realistlikku ja näitlikku teavet kliimamuutustega kohanemise kohta põllumajandussektoris. Eesmärgiks on see, et praegused ja tulevased põllumajandustootjad ei saaks teavet ainult keskkonnaprobleemide kohta, vaid omandaksid üldise nägemuse kliimamuutustega kohanemise ja ettevõtte konkurentsivõime tagamise seostest, keskkonna sünergiatest, seadusandluse järgimisest, turuvõimalustest jne.

“Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” sisaldab PowerPointi esitlusi ja neid toetavaid Wordi dokumente. Järgnevatel kuudel ajakohastatakse seda õppepaketti projekti tulemustega, sealhulgas: LIFE-projekti kommunikatsioonimaterjalidega, peamiste viitedokumentidega, mis on seotus Jätkusuutliku Kliimamuutustega Kohanemisega Euroopa Põllumajanduses ja pilootfarmide juhtumiuuringutega (lühikesed videod ja dokumendid). “Põllumajanduse kohanemise koolituspakett” on eelkõige mõeldud erinevatele koolitajatele, aga neid materjale võivad loomulikult kasutada ka kõik teised teemast huvitatud isikud.​