Eestis toimus suve jooksul mitmeid näitlikke seminare. Esimene seminar toimus juuni lõpus ühes LIFE AgriAdapti pilootfarmidest, kus tutvustati mitmeid erinevaid põllukultuure ja sorte. Osalejatel oli väga hea võimalus näha kevadisest põuast tingitud probleeme ja arutada võimalikke lahendusi probleemide vältimiseks tulevikus.

Äärmusliku põua ja väga pikkade kuumaperioodide tõttu kevadel ja suvel pidid paljud mahetootjad, eelkõige Lääne-Eestis, lõpetama mõneks ajaks loomade karjatamise. Loomakasvatajatele korraldatud tööseminaride jooksul arutati mitmeid tehnilisi ja poliitilisi küsimusi, mis võiksid põllumajandustootjaid toetada ja aitaksid kriisist välja tulla. Praegu on suurimaks väljakutseks see, et kõigil loomadel oleks tuleval talvel piisavalt koresööta. Kõik loomakasvatajad ootavad vihma ja loodavad, et kolmas niide täiendaks oluliselt talviseid söödavarusid.