Juuli lõpus tutvustas Bodeni järve sihtasutus eratelekanalile Regio TV Bodensee oma kliimakaitse ja põllumajanduse kliimaga kohanemise projekte. Külastati kaht katsetalu ja Bodeni järve sihtasutuse kontorit Radolfzellis. Üks taludest oli Zieglerite perekonna peetav Lampachi talu, mis osaleb parajasti Euroopa Liidu programmi LIFE projektis LIFE AgriAdapt. Zieglerite abielupaar kinnitas, et nemadki on täheldanud muutusi aastaaegades ja nendest tulenevaid katsumusi, muu hulgas piimakarjakasvatuses, kus kuumade suvede tõttu kannatavad loomad üha enam kuumastressi käes. See ajendas Zieglereid osalema LIFE AgriAdapti projektis, mis keskendub põllumajanduse jätkusuutlikule kohanemisele kliimamuutustega.

Ka Buhlide perekond Hombolli suurtalust kinnitas, et viimastel aastatel on kliimamuutusi järjest enam märgata. Kuuma ja kuiva suve ning sellega kaasnenud põhjavee taseme alanemise tõttu on talu allikas viimase aasta jooksul juba kahel korral ära kuivanud. Buhlid osalesid aastatel 2010–2013 Euroopa Liidu programmi LIFE projektis AgriClimateChange, mis keskendus põllumajandusettevõtete energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele. Soovitatud meetmeid rakendatakse nüüd samm-sammult.

Sel aastal 25 tegutsemisaasta täitumist tähistava Bodeni järve sihtasutuse tegevjuht Marion Hammerl toonitab projektide praktilist tähtsust – tegeletakse üksikettevõtete analüüsi ja sellel põhinevate kohanemismeetmetega. Kliimamuutusi ja nende mõju on piisavalt kaua eiratud. Hammerl soovib, et ühel päeval Bodeni järve sihtasutust enam ei vajata.

https://www.regio-tv.de/mediathek/video/landwirte-leiden-unter-dem-klimawandel/