Projekti LIFE AgriAdapt kõikide partnerite esindajad kohtusid 22.–24. maini 2017 Extremaduras (Hispaanias), et arutleda projekti metoodika ja ühise otsustusabisüsteemi väljatöötamise üle ning et kavandada tulevaste meetmete rakendamist.

Koosolek toimus sihtasutuse Fundación Global Nature kontoris Torrejón el Rubios, mis asub Monfragüe rahvuspargi lähedal. Koosoleku raames külastati sihtasutusele Fundación Global Nature kuuluvat deesat, kus töötatakse välja erinevaid põllumajandusmeetmeid, näiteks juurutatakse seal kohalike veisetõugude (nt blanca cacereña) kaitse programmi.