Detsembris korraldas Lake Constance Foundation koostöös puuvilju turustavate kohalike organisatsioonidega Marktgemeinschaft Bodensee (MaBo) ja WOG (Württembergische Obstgenossenschaft Raiffeisen eG) töötoa puuvilju kasvatavatele talunikele. Osalema olid kutsutud talunikud, konsultandid, põllumajandusametite esindajad ja teadusasutused.

Osalejatele tutvustati kliimamuutusi ja nende mõju just puuviljakasvatusega tegelevatele taludele. MaBo enda ilmaandmeid kasutati, et rõhutada mulla viljakuse olulisust taimetervise ja veebilansi seisukohalt. Samuti soovitati mulla viljakust suurendada, näiteks kompostimise abil. Neist põhimõtetest lähtudes tutvustati LIFE AgriAdapti projekti ja kliimamuutuste kontroll-loendit. Seda loendit saab kasutada, et hinnata praeguseid ja tulevasi haavatavusi konkreetses talus. Seejärel arutlesid umbes 50 osalejat mitmesuguseid võimalusi, kuidas puuviljakasvatuses kliimamuutustega kohaneda.