Projekti LIFE AgriAdapt projekti Fundación Global Nature vastutavad kaastöötajad kohtusid 25. Juunil Pamplonas LIFE NAdapta integreeritud projektimeeskonnaga. Terve ennelõunane töö seisnes mõlema projekti põhitegevuste tutvustamisele.

LIFE NAdapta näol on tegemist Navarra autonoomse piirkonna omavalitsuse juhitava integreeritud projektiga, mille põhieesmärkideks on kliimamuutustega kohanemise suutlikkuse suurendamine Navarras ja osalemine kohaliku, kliimamuutustega võitlemise tegevuskava HCCN-KLINA elluviimisega seotud tegevustes. Sel eesmärgil töötab projekt kliimamuutuse monitoorimisega ja kohaneva juhtimisega eri valdkondades, nagu põllumajandus ja loomakasvatus, veemajandus, metsandus, tervis ja infrastruktuur ning maastikuline mitmekesisus. Üks projekti partneritest, INTIA (vastutav põllumajanduse ja loomakasvatuse tegevuste eest), avaldas suurt huvi LIFE AgriAdapt tulemuste vastu.

Kahe LIFE projekti koosolekul tutvustati kummagi metoodikaid. LIFE AgriAdapt kaastöötajad esitlesid projekti seniseid tulemusi, keskendudes projekti poolt väljatöötatud talu ja agroklimaatilise tsooni haavatavuse hindamise tööriistadele. INTIA ja Navarra omavalitsuse poolt väljendati suurt huvi nende tööriistade beetaversioonide väljatöötamise vastu lähitulevikus.  Samuti pakkusid nad välja mõned võimalused süsteemi tehniliselt parandada, nt võimalus lisada tööriistale teatavaid täiendavaid andmeid.

LIFE NAdapta spetsialistid kandsid ette, milliseid tegevusi tehakse kliimamuutuste seire alal. LIFE AgriAdapt projekti jaoks pakkus suurt huvi kliimamuutustega seonduvad mullaparameetrid ja muud näitajad, mille LIFE NAdapta välja töötab ja mida võiks tulevikus kasutada LIFE AgriAdapt tööriistade täiendavate arenduste ja parenduste tegemiseks.

Selle esmase lähenemise järel otsustasid mõlemad meeskonnad järgnevatel kuudel kajastada erinevaid koostöövõimalusi tehniliselt ning jätkata regulaarseid koosolekuid infovahetuseks.