Pildiallkiri:
Pr Sommer (Lake Constance Foundation), pr Ziegler (LIFE AgriAdapti projektis osalev katsefirma) ja hr Asse (õpetaja) nõustuvad, et on viimane aeg säästva kohanemise meetmed kasutusele võtta.

Kuidas on kliimamuutused mõjunud minevikus ja kuidas mõjuvad tulevikus? Kui palju see põllumajandust mõjutab? Mida saavad talupidajad kliimamuutuste tagajärgedega kohanemiseks ette võtta? Sellised olid teemad Ravensburgi põllumajanduskolledžis teisipäeval, 12. veebruaril, kui Lake Constance Foundation käis tutvustamas oma projekti LIFE AgriAdapt.

Lake Constance Foundationi liikmete pr Sommeri ja hr Ziermanni ettekannet kuulasid tähelepanelikult umbes 25 talunikku, kes on alates talvesemestrist osalenud Ravensburgi kolledžis täienduskoolitusel, et saada riiklik põllumajandusliku raamatupidamise tunnistus. Kõnelejaid toetas ka pr Ziegler, kes juhib ühte Saksamaa 30 katsetalust, mis osaleb EL-i LIFE-programmi projektis LIFE AgriAdapt “Euroopa põllumajanduse säästlik kohanemine kliimamuutustega”. Kokku on seesuguseid talusid programmis isegi üle 120. Üle-Euroopalise projekti raames on hinnatud nende haavatavust kliimamuutuste suhtes ja koostöös projekti partneritega on leitud neile sobivad säästliku kohanemise meetmed.

Projekti tulemustest kujuneb meetmete kataloog. Sealt võivad asjast huvitatud talunikud vaadata, kuidas nemad saaksid oma talus haavatavust vähendada ja kliimamuutuste tagajärgedega kohaneda. 2016. aastal alanud EL-i finantseeritud projekt on jõudnud oma viimasesse tegutsemisaastasse. 2019. aastal on fookuses tulemuste ülekanne põllumajandusharidusse ja koolitusprogrammidesse, aga ka poliitika kujundamisse. Samuti töötatakse välja veebipõhist tööriista, mis aitaks talunikel kliimamuutustega kohaneda ka pärast projekti lõppemist.

Ehk võiksid seda tööriista kasutada ka Ravensburgi põllumajanduskolledži õpilased, kelle koolitus peaks lõppema 2021. aasta märtsis? Nende õpetaja hr Asse arvab küll nii. Ta tänas kõnelejaid ja loodab kohtuda ka tulevikus. Pr Sommer ja hr Ziermann Lake Constance Foundationist pakkusid klassile välja, et võivad ka konkreetseid firmasid kliimamuutuste osas nõustada.