Sündmused põllumajanduskoolides ja Friedrichshafeni linnas:

Euroopa Liidu LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt üks eesmärkidest on levitada oluliste huvirühmade seas projekti raames saadud tulemusi, kuidas põllumajandust kliimamuutustega säästlikult kohandada. Sellega tõstetakse huvirühmade teadlikkust kliimamuutuste tagajärgede ja kliimamuutuste konkreetsete mõjude kohta vastavas piirkonnas. Samuti tutvustatakse säästlikke kohanemismeetmeid, mis aitavad talusid kaitsta kliimamuutustest tuleneva kahju eest. Seetõttu külastasid LIFE AgriAdapti meeskonna liikmed põllumajanduskoole Nürtingenis (19.02) ja Aalenis (21.02), samuti osalesid nad linnapea Andreas Brandi kutsel Friedrichshafeni linnas ekspertide kogunemisel (21.02).

Nürtingenis räägiti umbes 20-le osa- ja täiskoormusega töötavale talunikule kliimamuutustest ja nende tagajärgedest, eriti Esslingeni piirkonnas. Samuti selgitati võimalikke kohanemismeetmeid, mis võiksid aidata vähendada talude haavatavust kliimamuutuste suhtes.

Sama teemat tutvustati ka kaheteistkümnele õpilasele Aalenis. Need õpilased on täiskohaga talunikud, kes olid lõpetamas oma kaheaastast koolitusprogrammi ja valmistumas lõpueksamiks. Lõpetuseks oli neil võimalus väiksemates rühmades välja töötada oma säästlikud kohanemismeetmed näidistalu jaoks ja nende üle arutleda.

Õppurid olid nõus, et kliimamuutused on jõudnud ka nende taludesse, kuid valmisolek uute kohanemismeetmete kasutuselevõtmiseks on varieeruv, kuna Saksamaa edelaosa on endiselt üks soodsama kliimaga piirkondi.

Friedrichshafenis järgnes projekti tulemuste tutvustamisele ekspertrühma arutelu põllumajanduse ja metsanduse teemadel. See kokkusaamine 21. veebruaril Graf-Zeppelin-Hausis kuulus Friedrichshafeni linna kliimamuutustega kohanemise strateegia alla. Edasised arutelud olid pühendatud sellistele teemadele nagu inimesed ja tervis, elamine ja töötamine, ehitamine, infrastruktuurid ja riskide haldamine, samuti linna rohealad, loodus ja veekaitse. Nende arutelude tulemusena töötatakse välja linna kliimamuutustega kohanemise üldkontseptsioon, mis peaks valmima 2019. aasta oktoobris.