Projekti LIFE AgriAdapt lõppkonverents toimub 21. jaanuaril 2020 ja see hõlmab põllumajandussektori jätkusuutlikku kohanemist kliimamuutustega Euroopa lõunaosas asuvas kliimariski piirkonnas. See on piirkond, mis on määratletud kui üks kõige haavatavamaid piirkondi kliimamuutuste mõjude suhtes. globaalne soojenemine kogu maailmas. See rahvusvaheline üritus kannab pealkirja “Euroopa agraarsüsteemide jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustega” ja toimub see “La Casa Encendida” keskuses, mis asub Madriidis ja toetab seda konverentsi ka logistiliselt. Konverents on mõeldud valdkonna spetsialistidele ja ehkki see toimub kinnise üritusena, on sellel siiski ka avalik registreerumisvõimalus (kohtade arv piiratud).

LIFE AgriAdapt projektil on üks põhieesmärk: demonstreerida, et kolm peamist Euroopa põllumajandussüsteemi (loomakasvatus, põllukultuuride ja püsikultuuride kasvatamine) saavad suurendada vastupidavust kliimamuutustele, rakendades selleks jätkusuutlikke kohanemismeetmeid.

Seda projekti toetab Euroopa Komisjoni programm LIFE, milles osalevad Hispaania Fundación Global Nature ja partnerid Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Eestist.

Konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik kliimamuutustega kohanemine

Konverentsi peamine eesmärk on jagada projekti jooksul saadud teadmisi ja tulemusi erinevatel sessioonidel. Käsitletakse kliimamuutuste mõju Vahemere piirkonna põllumajanduse sektorile ja sellega seotud poliitikavaldkondi, samuti kliimamuutustega kohanemise strateegiate rakendamist põllumajandusettevõtete tasandil. Lisaks pakutakse asjakohast teavet teenuste, tööriistade ja kliimamudelite kohta ning selgitatakse kuidas on koolitus- ja kommunikatsioonitegevuste kaudu võimalik kaasata erinevaid huvigruppe.

Projekt LIFE AgriAdapt keskendub kohanemismeetmetele, mis säilitavad või parandavad ettevõtete konkurentsivõimet, tegelevad muude keskkonnaküsimustega ja muidugi suurendavad põllumajandussektori vastupidavust kliimamuutustele. Eesmärk on tõestada, et kliimamuutustega on võimalik toime tulla, luues samal ajal keskkonna- ja sotsiaalmajandusliku sünergia – näiteks bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, vee- ja õhukvaliteedi, toiduga kindlustatuse jne osas.

Projektis osalevad partnerid töötavad meetmed välja tihedas koostöös põllumajandustootjate, haldusasutuste, kutsekoolide ja eraõiguslike üksustega, pakkudes selliseid lahendusi, mida saab kasutada põllumajandussektorile üldiste ettepanekute väljatöötamisel.