Vastates Euroopa Komisjoni kutsele, osales LIFE-programmi projekt LIFE AgriAdapt foorumil „Seemnete bioloogiline mitmekesisus kui reaktsioon kliimamuutustele”. Foorum toimus 23. septembril Torinos, Terra Madre salongis Salone del Gustos.

Ürituse peamine fookus oli sellel, kuidas mitmel pool maailmas aitab seemnete ja taimede mitmekesisus põllumajandusel olla kliimamuutuste valguses paindlikum. Näiteid toodi Indiast, Beninist, Ecuadorist ja Jaapanist. Carolina Wackerhagen tutvustas seda, kuidas püüab LIFE’i projekt LIFE AgriAdapt neid säästlikke lahendusi propageerida Euroopas.

Rohkem infot leiab siit:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2018/september.htm#gusto

https://salonedelgusto.com/en/