24.–25. aprillil 2019 toimus Tartus rahvusvaheline konverents Agroforum Mare Balticum, mille eesmärk oli kajastada agroökoloogia kontseptsiooni erinevatest vaatenurkadest. Agroforum on hea platvorm poliitikakujundajate, teadlaste ja ettevõtjate kolmepoolsete arutelude läbiviimiseks, millesse panustavad ka sektori peamiste rahvusvaheliste organisatsioonide (FAO, OECD, Euroopa Komisjon jt) esindajad. Foorumi korraldasid Eesti Maaülikool ja Eesti Maaeluministeerium koostöös Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Eesti Idapartnerluskeskuse, Läänemeremaade Nõukogu ja Tartu linnaga.

LIFE AgriAdapt projekti metoodikat, tegevusi ja soovitusi tutvustati ja arutati “Kliimamuutuste ja agroökoloogia” istungil, mis korraldati koostöös Läänemeremaade Nõukoguga.

Agroforumi osalejad tulid peamiselt Läänemere äärsetest riikidest, nagu Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Venemaa, samuti idapartnerluse riikidest, nagu Ukraina, Moldova, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene ja Gruusia. Lisateavet programmi ja esitluste kohta saate Agroforumi kodulehelt: http://agroforum.emu.ee/en/agroforum/