Hispaanias toimunud Üleriigilisel Kohaliku Keskonna Konverentsil (CONAMA Local 2019) tutvustati LIFE-programmi LIFE AgriAdapt bloki „Põllumajandus: tõhusama ressursikasutuse suunas” tulemusi, mis toimus 2019. aasta 2. aprillil Toledos.

Selle koosviibimise käigus arutleti kliimamuutustega kohanemise strateegiate üle veenappuse tingimustes. Põllumehed esitasid oma seisukohad veenappuse ja selle mõjude kohta põllumajandussektorile ning arutelude käigus püüti keskenduda mitmetele kokkuhoiu ja ressursside efektiivsema kasutamise meetmetele ja lahendustele.

Selles kontekstis tutvustas Vanessa Sánchez Ortega (Fundación Global Nature) LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt, selle metodoloogiat, eesmärke ja välja töötatud tööriistu, samuti mitmesuguseid üldisemaid soovitusi põllumajandussüsteemide jaoks, mis võiksid aidata põllumajandussektoril kliimamuutustega kohaneda ja vastupidavamaks muutuda.

Tutvustust kuulasid esindajad ettevõtetest, kohalikest omavalitsustest ja organisatsioonidest, nende seas Castilla la Mancha Põllumajanduse ja Loomakasvatuse Ametist (Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha), Väikepõllumeeste Ühingust (UPA), CEIGRAM-programmist Madridi Polütehnilises Ülikoolis ja oganisatsioonist Coalición Por Otra PAC.