4. Euroopa kliimamuutustega kohanemise konverents (ECCA), mis korraldati 2019. aastal esimest korda Lõuna-Euroopas, arendas edasi varasematel konverentsidel (2013. aastal Hamburgis, 2015. aastal Kopenhaagenis ja 2017. aastal Glasgow’s) räägitut ning tõi kokku teadlased, poliitikate kujundajad ja praktikud Euroopast ja ka kaugemalt, et arutleda uuemate arengute üle kliimamuutustega kohanemisel, leida lahendusi ning ärgitada tegutsema kollektiivselt, suurendamaks vastupanuvõimet Euroopas. See üle aasta toimuv konverents, mida korraldab Euroopa komisjon EL-i finantseeritud projektide kaudu, pakub võimalust jagada teadmisi ja õppida professionaalidelt kohanemist, kuid avastada samas uusi tooteid ja tutvuda uurimistulemuste ja alternatiivsete lähenemisviisidega, aga ka huvirühmadega. Samuti saab sealt ülevaate katastroofiriskide vähendamise ja kliimamuutustega kohanemise andmestikest, meetoditest ja lähenemistest, teadmisi koostootmise, lahenduste ja teenuste kohta, saab suhelda, andmeid jagada, otsustustuge ja palju muud.

Nende kolme päeva jooksul toimus 96 paralleelsessiooni, kus tutvustati uusimaid teadmisi ja neist inspireeritud tegevusi. LIFE AgriAdapti varsti valmivat veebitööriista kliimamuutustega kohanemiseks tutvustati just sellele teemale pühendatud blokis „Kliimateenused ja -meetodid põllumajanduses ja toidu tootmisel”. LIFE AgriAdapti katsetest, mis viidi läbi neljas Euroopa riigis ja enam kui 120 piloottalus, selgus, et on suur vajadus konkreetsete ja lokaalsete põllumajanduskliima indikaatorite järele, mis aitaksid põllumajanduse huvirühmadel talude haavatavuse küsimusi paremini mõista. See esimene samm näib olevat oluline, et oleks võimalik seejärel kaasata huvirühmi põllumajanduspraktikate kohandamise protsessi nende taludes. Kuna Euroopas on varsti kättesaadavad mitmed kliimaprojektsioonid, on vaja pöörata rohkem tähelepanu nende väärtustamisele, eriti sidudes need põllumajanduse ja loomakasvatuse jaoks oluliste indikaatoritega. LIFE AgriAdapti veebitööriist püüab täita seda tühimikku kliimateenuste ja nende pakkujate ning põllumajandussektori lõpptarbijate vahel, et hõlbustada kohanemisprotsesside rakendamist.