2019. aasta 6. ja 7. juunil korraldas DVS (Saksamaa maapiirkondade võrgustik) koos Austria tulevikupiirkonna maade võrgustikuga töötoa teemal „Põllumajandus kliimamuutuses – tehnoloogia ja teadmiste ülekanne”. Ürituse sisuks olid ettekanded Saksa ja Austria ekspertidelt, eriti kliimamuutustega kohanemise, muldade ja niisutamise valdkonnast. Teemaplokis „Teadmiste ülekanne praktikasse” tutvustas Lake Constance Foundation seda, kuidas EL-i LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt käigus saadud tulemused, samuti kliimamuutustega kohanemiseks välja töötatud keerukad säästlikud meetmed rakendatakse põllumajanduspraktikas. Lisaks haavatavuse hindamisele talu tasandil oli fookuses teadmiste ülekanne piloottaludes korraldatud praktiliste töötubade kaudu, samuti nende teemade sisseviimise kaudu põllumajanduskoolide õppekavasse. Seejärel tegelesid töörühmad küsimustega, kuidas oleks võimalik teadlaste uurimistulemusi kanda üle praktilisse tegevusse.