Umbes 20 talu on end kirja pannud osa võtma Ida-Prantsusmaa keskosas toimuvast LIFE AgriAdapti programmist.

2018. aasta 20. ja 21. veebruaril said need talunikud võimaluse kohtuda ja osaleda aruteludes kliimamuutuste võimalike mõjude üle nende taludele ja piirkonnale. Nicolas Métayer, Jean-Luc Bochu ja Sylvain Doublet Solagrost edastasid üldist infot kliimamuutuste ja nende mõju kohta põllumajandusele. Selle sissejuhatuse põhjal jagasid talunikud oma muljeid viimaste ilmastikusündmuste kohta ning ilma suhtes üha kasvava ebakindlustunde kohta.

Teine osa kokkusaamisest koosnes projekti AgriClimateChange esialgsete leidude tutvustamisest. Need leiud käsitlesid haavatavuste kirjeldamist põllumajanduslike kliimavöötmete kaupa. See käivitas intensiivsed arutelud taludes rakendamiseks sobivate võimalike lahenduste üle: oodatavad külviajad, sortide valik, niisutussüsteemi kohandamine, süsiniku bilanss…

Nende lahenduste asjakohasust konkreetse talu jaoks arutatakse iga talunikuga eraldi siis, kui Solagro nende talude haavatavuse hinnangud neile kättesaadavaks teeb. Aasta lõpus korraldatakse veel üks kohtumine, et pakkuda talunikele võimalust esilekerkinud teemade üle üksteisega arutada.