Selle aasta 3. juulil osales FGN suvekooli „Climate-KIC Journey” sessioonil „Kliimamuutuste mõjud ja väljakutsed”, mille korraldasid Madridi Polütehniline Ülikool ja selle allüksused CEIGRAM ja itdUPM, tutvustades seal LIFE-projekti LIFE AgriAdapt kogemusi. Tegemist on Euroopa kõige suurema suvekooliga, mis on pühendatud kliimamuutustega toimetulemiseks vajalikele uuendustele ja ettevõtlusmudelitele, ühendades suurepäraselt akadeemilise uurimistöö ja reaalsed kogemused. Suvekoolis osaleb nelja nädala jooksul üle 400 inimese ning seda võõrustavad Euroopa parimad ülikoolid. Selle ürituse käigus tutvustati ümarlauas, millel osales mitmeid eksperte ja kus arutelu oli väga elav, LIFE AgriAdapti tulemusi enam kui neljakümnele üliõpilasele üle kogu maailma. FGN selgitas peamisi tõkkeid, mis takistavad talunikel kliimamuutustega kohaneda, samuti peamisi teenuseid ja rakendusi, mis võiksid olla talupidamises kasulikud.

Teises sessioonis, mis leidis aset 2019. aasta 8. juulil, osales FGN taas koolitusel ja rääkis LIFE AgriAdapti tulemustest. Seekord toimus see tegevus väikestes töörühmades koos tudengitega ning vastuseid anti võimalikele projektidele, mida kliimamuutuste väljakutsetega toimetulekuks välja pakuti, samuti vastati küsimustele, mis olid seotud Euroopa põllumajandussektori säästliku kliimamuutustega kohanemisega.