2018.aasta 8. märtsil toimus Stuttgardis riiklike ekspertide ja Baden-Württemberg huvirühmade kohtumine, mille korraldas Lake Constance Foundation. Ürituse raames tutvustati projekti LIFE AgriAdapt ja selle metoodikat, samuti talude külastamistest saadud andmete hindamise põhjal esimesi tulemusi, mis puudutavad nende talude haavatavust kliimamuutuste olukorras. Osalejatelt saadi tutvustusele väga positiivne tagasiside ning paljud andsid huvitavate märkustega ka omapoolse panuse projekti edasisse arendamisse.