1. aasta 21. jaanuaril kutsus Lake Constance Foundation projekti LIFE AgriAdapt raames eksperdid kokkusaamisele Stuttgardis.

Selle kohtumise käigus tutvustati EU-LIFE-projekti tulemusi. Räägiti meetmetest, kuidas kõigis kliimariski piirkondades kliimamuutuste suhtes põllumajanduse haavatavust vähendada. Räägiti sellestki, kas ja mil määral võiksid need meetmed olla integreeritud ühtsesse põllumajanduspoliitikasse. Samas arutleti ka indikaatorite üle, mida oleks võimalik kasutada, et kliimamuutustega kohanemise arengut hinnata.

Ekspertidelt sai kasulikku infot ja nõuandeid selle kohta, kuidas parandada säästlike meetmete esitlemist meetmekataloogis ja kuidas muuta paremaks veebitööriista, mis on arendamisel. Lõpetuseks töötati ühiselt välja kontseptsioon rahvusvahelise konverentsi jaoks, mis korraldatakse selle aasta lõpus.

Ekspertide paneelist võtsid osa järgmised asutused: Bioland, LAZBW Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg, LTZ Landwirtschaftliches Zentrum Augustenberg, LSZ Landesanstalt für Schweinezucht ja Fibl Deutschland.