Fundación Global Nature oli üks 68st Hispaania põllumajandus-, kalandus-, toidu- ja keskkonnaministeeriumi bioloogilise mitmekesisuse sihtasutuse toetatava kliimamuutustega kohanemise projektikonkursi toetusesaajast. See abimeede on osa projekti LIFE AgriAdapt kaasrahastamisest. Projektikonkursil oli tihe konkurents ja seal osales veel 384 projekti.

Projekt LIFE AgriAdapt

„LIFE AgriAdapt – ELi tüüpiliste põllumajandussüsteemide jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustega“ on rahvusvaheline projekt, mida toetatakse Euroopa Komisjoni rahastamisvahendiga LIFE ja mille on välja töötanud juhtivad organisatsioonid, et edendada jätkusuutlikke põllumajandustavasid. Projekti partnerid on Bodensee Stiftung (Saksamaa), Eesti Maaülikool (Eesti), Fundación Global Nature (Hispaania) ja Solagro (Prantsusmaa).

Projekti eesmärk on näidata, kuidas jätkusuutlikud kohanemismeetmed aitavad loomakasvatuse ning põllukultuuride ja püsikultuuride kasvatamisega tegelevatel põllumajandustootjatel tulla paremini toime kliimamuutustega. Samuti on projekti üks oluline aspekt muude positiivsete keskkonnamõjude edendamine. Et saavutada ülekantavaid tulemusi, töötavad partnerid meetmeid välja tihedas koostöös põllumajandustootjate, ekspertide, valitsuste, põllumajanduskoolide ja eraettevõtjatega.