Hispaania keskkonnakonverentsi CONAMA 2018 ajal toimus 27. novembril sessioon nr 2 „Kliimamuutustega kohanemine“. Infot selle sessiooni kohta saab lingilt (ainult hispaania keeles): http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=2&op=view&inicio=1&idactividad=2&pestana=114&abierto=1

Sessiooni eesmärk oli vahetada teavet kliimapoliitikate, -strateegiate ja -meetmete hetkeseisu kohta. Nimetatud poliitikaid, strateegiaid ja meetmeid arendatakse nii üle Euroopa kui ka riikide ja kohalike omavalitsuste tasandil. Samuti vahetati teavet mõningate kasulike tööriistade kohta, et kohanemisplaanid ja -projektid välja töötada. Tutvustati ka häid praktikaid toormesektorist, linnadest ja teatud taristuobjektidest.

Selles kontekstis esines päeva teises blokis „Primaarsektori kogemused“ Vanessa Sánchez Ortega (Fundación Global Nature). Ta tutvustas LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt. Oma ettekandes rääkis ta projekti eesmärkidest, kasutatud metoodikast ja väljatöötatud hindamistööriistadest.

Sessioonil osalesid järgmiste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad: Ferrovial, UNESA, väiketalunike ja karjakasvatajate ühing (UPA), riiklik põllumajanduskindlustus (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) CCOO, Tecnalia, Endesa S.A., Barcelona omavalitsuse volikogu, Observatori del Canvi Climàtic Fund – Valencia linnavalitsus, Hispaania kliimamuutuste amet (Oficina Española de Cambio Climático) ja Hispaania arhitektuurikoolide nõukogu (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos).