Hispaania keskkonnakonverentsi CONAMA 2018 ajal toimus 27. novembril sessioon nr 2 „Kliimamuutustega kohanemine“. Infot selle sessiooni kohta saab lingilt (ainult hispaania keeles): http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=2&op=view&inicio=1&idactividad=2&pestana=114&abierto=1

Sessiooni eesmärk oli vahetada teavet kliimapoliitikate, -strateegiate ja -meetmete hetkeseisu kohta. Nimetatud poliitikaid, strateegiaid ja meetmeid arendatakse nii üle Euroopa kui ka riikide ja kohalike omavalitsuste tasandil. Samuti vahetati teavet mõningate kasulike tööriistade kohta, et kohanemisplaanid ja -projektid välja töötada. Tutvustati ka häid praktikaid toormesektorist, linnadest ja teatud taristuobjektidest.

Selles kontekstis esines päeva teises blokis „Primaarsektori kogemused“ Vanessa Sánchez Ortega (Fundación Global Nature). Ta tutvustas LIFE-programmi projekti LIFE AgriAdapt. Oma ettekandes rääkis ta projekti eesmärkidest, kasutatud metoodikast ja väljatöötatud hindamistööriistadest.

Sessioonil osalesid järgmiste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad: Ferrovial, UNESA, väiketalunike ja karjakasvatajate ühing (UPA), riiklik põllumajanduskindlustus (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) CCOO, Tecnalia, Endesa S.A., Barcelona omavalitsuse volikogu, Observatori del Canvi Climàtic Fund – Valencia linnavalitsus, Hispaania kliimamuutuste amet (Oficina Española de Cambio Climático) ja Hispaania arhitektuurikoolide nõukogu (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos).

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!