Jätkusuutlik kohanemine

AgriAdapti projekt keskendub kohanemismeetmetele, mis säilitavad või suurendavad talude konkurentsivõimet, on suunatud muude keskkonnaprobleemide leevendamisele ja eelkõige parandavad põllumajandustootjate toimetulekuvõimet kliimamuutustega. Tahame ELi neljas peamises kliimariskipiirkonnas näidata, et kliimamuutuste vastu võideldes on võimalik saavutada ka muid keskkonnaalaseid ja sotsiaal-majanduslikke koostoimeid, nagu ökosüsteemiteenuste säilitamist, bioloogilise mitmekesisuse kaitset, vee ja õhu kvaliteeti, paremaid töökohti, nõrgemate kogukondade lõimimist, paremat tarnekindlust tööstuses jne.

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!