Jätkusuutlik kohanemine

LIFE AgriAdapt

Projekt keskendub kohanemismeetmetele, mis säilitavad või parandavad põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet, käsitlevad muid keskkonnaprobleeme ja suurendavad põllumajandusettevõtete vastupidavust kliimamuutustele.

Projekt LIFE AgriAdapt tegevused viidi läbi 2020. aasta aprilli lõpuks. Projekti tulemused on heaks tõestuseks, et jätkusuutlike kohanemismeetmete rakendamise kaudu muutuvad ELi kõige olulisemad põllumajandussüsteemid (loomakasvatus, põllu- ja püsikultuuride kasvatamine) vastupidavamaks kliimamuutustele ja lisaks on sellel ka positiivne ristmõju keskkonnale.

Projekti käigus saadud tulemuste kokkuvõte, mis on koostatud ELi nelja peamise kliimariski piirkonna kohta: Lõuna-Euroopa, Lääne-Euroopa, Kesk-Euroopa ja Põhja-Euroopa, on kättesaadav „Laymani aruandes“.