Kliimamuutus: millised mõjud, millised on võimalused Occitanie põllumajandusel sellega kohaneda?

2018. aasta 30. mail korraldas Météo et Climat iga-aastase teadusürituse Prantsusmaal Toulouse’is. Prantsusmaa juhtivad eksperdid jagasid oma teadmisi kliimamuutuste mõjust Occitanie (piirkond Prantsusmaa kaguosas) põllumajandusele ning arutlesid kohanemisvõimaluste üle. Nende ettekandeid on võimalik alla laadida aadressilt

https://meteoetclimat.fr/nos-activites/journees-scientifiques/.

Sylvain Doublet, Solagro juures projektiga tegelev ametnik, võttis osa ümarlauast, kus tal avanes võimalus tutvustada LIFE AgriAdapti projekti esialgseid tulemusi.