Projekti LIFE AgriAdapt raames koostatud esimene aruanne on avaldatud internetis ja selle saab alla laadida siit. Lähteolukorra aruandes on kirjeldatud ELi neljas peamises kliimariskipiirkonnas (Atlandi, Kesk-Euroopa, Lõuna-Euroopa ja Põhja-Euroopa) kliimamuutustega kohanemise hetkeolukorda põllumajandussektoris.

Uuringus määratakse igale analüüsitud kliimariskipiirkonnale ja kolmele põhilisele põllumajandusharule (põllukultuurid, püsikultuurid ja loomakasvatus) agroklimaatilised maatriksid. Dokumendis analüüsitakse iga põllumajandusharu ja piirkonna lõikes kliimaga seotud riske ja võimalusi, mis tuletatakse kliimaprojektsioonide alusel. Aruanne on sobivaimate kohanemismeetmete määramise aluseks 120 katsetalus.

Täielik lähteolukorra aruanne on kättesaadav üksnes inglise keeles. Erinevad versioonid on koostatud eesti, prantsuse, saksa ja hispaania keeles ning neis analüüsitakse igat kliimariskipiirkonda ja esitatakse täieliku aruande kokkuvõte.