Tänavune taimekaitsepäev 19. Oktoobril 2017 oli osalejate soovile vastu tulles korraldatud konverentsina „Keskkonnasõbraliku tera- ja kaunvilja kasvatuse probleemid“. Ette kanti teemasid laiast ringist, alates tera- ja kaunviljakasvatuse praktilisest tähtsusest biomajanduses, mullastiku rollist, bakterpreparaatide kasutamise võimalustest kuni põllukultuuride integreeritud taimekaitseni. Erilist tähelepanu pälvisid teraviljahaigused, liblikõieliste kultuuride (herne ja oa) kahjustajad ning talinisu potentsiaal kiletiivaliste parasitodide – taimekahjurite looduslike vaenlaste majutajana. LIFE AgriAdapt projekti „EL-i tüüpiliste põllumajandussüsteemide jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustega“ töörühma liige Enn Lauringson tutvustas vahekultuuride potentsiaali keskkonnasäästlikus taimekasvatuses ja Eha Kruus andis ülevaate kohaliku kliima muutumisest tulenenud uuest olukorrast ja projekti senistest tegevustest ning taimekasvatusettevõtjatega tehtud intervjuude tulemustest. Ürituse sihtgrupiks olid põllumajandustoodete tootmise ja töötlemisega ja põllumajandusmaa hooldamisega tegelevad isikud. Osalejaid kogunes 141. Diskussiooni modereeris taimetervise õppetooli juhataja professor Marika Mänd. Taimekaitsepäev on iga-aastane foorum, mille eesmärk on kokku tuua valdkonnast mõjustatud põllumajandustootjad, spetsialistid, ettevõtjad, teadlased, ametkonnad ja muud asjahuvilised, võimaldada mõttevahetust kõikide huvigruppide vahel ja ulatuslikult teadvustada aktuaalseid taimekaitse ja taimetervise alaseid probleeme põllumajanduses.

Konverentsi eestikeelsed ettekanded on avaldatud taimekaitseseltsi kodulehel: http://eestitaimekaitse.emu.ee/et/ettekanded/taimekaitsepaevad/xxvi-taimekaitsepaev/