30. mail Brüsselis toimunud tseremoonial anti LIFE-programmi projektile AgriClimateChange üle roheline auhind (Green Award) kliima kategoorias. Selle auhinnaga on parimaid LIFE-programmi projekte tunnustatud juba alates selle programmi loomisest 1992. aastal.

Euroopa Komisjon valis kolmes kategoorias välja 15 LIFE-programmi projekti mitmesuguste kriteeriumite põhjal (säästlikkus pikemas perspektiivis, kommunikatsioon, potentsiaal, laiem mõju üleriigilisel, üleeuroopalisel või ülemaailmsel tasandil). Kuus võitjat valiti välja Facebookis korraldatud rahvahääletuse teel ja kuulutati välja rohelise nädala raames.

Roheliste auhindade üleandmise tseremoonial osalesid keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ning ettevõtte DG Climate Action direktor Yvon Slingemberg. Projekti AgriClimateChange meeskonna nimel võtsid auhinna vastu organisatsiooni Lake Constance Foundation tegevdirektor Marion Hammerl ja fondi Global Nature tegevdirektor Eduardo de Miguel.

LIFE-programmi projekt AgriClimateChange keskendub kliimamuutuste mõju säästlikule leevendamisele põllumajandussektoris. Sellest projektist saadud kogemuste põhjal arendati välja LIFE-programmi projekt LIFE AgriAdapt.