VIVEA on talunike koolitamiseks mõeldud kindlustusfond, millel on üle 590 900 toetaja. See rahastab toetajate õppetegevust ning määrab ära õppeprogrammide arendamise põhimõtted, et vastata nende vajadustele. Kliimamuutus on juba mitu aastat valmistanud talunikele peavalu. 2016. aastal VIVEA ja ADEME vahel sõlmitud riiklik koostöölepe päädis katseprogrammiga Rhône-Alpide ja Nouvelle-Aquitaine’i regioonis, et käsitleda seda probleemi ka põllumajandusõppes. Nüüdseks on programm levinud kõikidesse Prantsusmaa piirkondadesse.

13. juunil 2019 korraldas VIVEA Châlons en Champagne’i linnas ürituse „Vocational training in agriculture: a tool facing climate change“ („Põllumajanduslik kutseharidus: töövahend kliimamuutusega võitlemiseks“), et koolitada Grand Esti piirkonna organisatsioone. Arutelupäeva eesmärk oli leppida kokku sammud kliimamuutuse mooduli nõuetekohaseks ühendamiseks õppekavadega. Solagrol oli ennekõike võimalus jagada oma kogemusi katsetalude jälgimisel Marne’i ja Aube’i departemangudes ning seejärel esitleda oma kliimamuutusega kohanemise teemalist digimaterjalide paketti, mis töötati välja programmist LIFE rahastatava projekti LIFE AgriAdapt raames.

Nõndasamuti tõi VIVEA Oksitaania esindus 21. juunil 2019 kokku piirkondlikud haridusasutused, et tutvustada uut kliimamuutuse teemalist hankekutset, mille VIVEA Midi-Pyrénées’ komitee sügisel välja kuulutab. Üritus toimus Albis Bellegarde EPLi talus, mis on üks 15 Solagro jälgitavast Lõuna-Prantsusmaal asuvast LIFE AgriAdapti katsetalust. Talus rakendatud kohanemistegevusi esitleti paralleelselt uue kliimamuutuse tegevuskavaga aastaks 2030.