2018. aasta 30. mail võttis Solagro põllumajanduskeskkonna osakonna direktor Philippe Pointereau osa Toulouse’i linnas toimunud konverentsist pealkirjaga „Kliimamuutus ja selle väljakutsetega kohanemine Toulouse’i linnastus”. Konverentsi eesmärk oli tõsta linnakodanike teadlikkust selle Prantsusmaa kaguosas asuva linnastunud piirkonna haavatavuste kohta. Mitu eksperti rääkisid oma ettekannetes sellest, mis on kaalul ja millised võiksid olla lahendused. Philippe keskendus linnalähedaste piirkondade põllumajandusele ja kasutas LIFE AgriAdapti projekti näitena selle kohta, mida põllumehed saaksid teha, et parandada oma farmide vastupanuvõimet kliimamuutustele.